Strafrechtketen, programma C-ARM (energietransitie) en digitalisering juridisch domein bij G4 gemeenten zijn mooie praktijkvoorbeelden van digitaliseringsvraagstukken waar je van kan leren.  Online lezen  |  Afmelden
Digitalisering in samenwerkingsverbanden
maart 2021
Het ene programma is het andere niet!
Marc de Barse, Programmadirecteur Digitalisering Strafrechtketen geeft inzicht in drie hoofdvariabelen van zijn programma. Niet als een tip, maar als mogelijke inspiratie om een programma te (her)moduleren en nog succesvoller te maken.
Lees meer

Kwaliteitssysteem bij een alliantie portfolio
De expertise van Intermedius is ingeschakeld bij het programma C-ARM. Intermedius heeft een kwaliteits-systeem ingericht waarmee de beheer-sing van het programma verbeterd werd. Een goede informatievoorziening om het besluitvormingsproces te faciliteren stond daarin centraal.
Lees meer

Change portfoliomana-gement als basis voor digitale transformatie
In #asktheexpert beantwoorden we vragen vanuit de praktijk. Deze keer Niels over het succesvol begeleiden van digitale transformaties. Geen gemakkelijke opgave. Met zijn jarenlange ervaring en neergezette resultaten weet hij hoe je dit kan bereiken. Een aanrader om te lezen!
Lees meer

Digitalisering juridisch domein
Met behulp van Intermedius is het draagvlak voor het traject vergroot met oog voor innovatie en ketensamen-werking. Daarnaast is er een concreet programma van eisen en wensen voor de aanbesteding opgesteld. Benieuwd naar onze aanpak? Lees dan de case.
Lees meer
Agenda
23 juni 2021 - PPM jaarcongres

Q3 2021 - Congres duurzaamheid

7 oktober 2021 - BPUG seminar
Inspiratie
Podcast Digitalisering en Corona van de rijksoverheid

Interview Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) - Common Ground - Slim gebruik van data
Boekreview
Dit boek is geschreven mede naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus. Tim Claes veronderstelt dat veel organisaties zich al langer beseften dat ze ‘iets’ met digitalisering moeten. Het blijkt echter voor organisaties enerzijds lastig om hiermee aan de slag te gaan en anderzijds duidelijke doelen, keuzes en een aanpak te kiezen. Robin Dorsman, Intermedius, deelt zijn belangrijkste bevindingen inclusief lessons learned.
Lees meer
Contact
E-mail opties